บริษัท เดอะโซล จำกัด (รีสอร์ท จ.สระบุรี)

บริษัท เดอะโซล จำกัด (รีสอร์ท จ.สระบุรี)

ชื่อโครงการ (Project Name) : ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดตู้ครอบเก็บเสียง พร้อมงานติดตั้ง ที่เดอะโซล รีสอร์ท จ.สระบุรี
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : MPY550C (550 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins KTA19-G3
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Leroy Somer TAL-A47-C
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7320
สวิตซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) : CP800A