บริษัท พี.เอส.พี. พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท พี.เอส.พี. พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อโครงการ (Project Name) : ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมงานติดตั้งที่คอนโดโมดิซ สุขุมวิท 50
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : LG480SC (480 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : SDEC 6ETAA12.8-G31
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Leega LA314G360
ชุดควบคุม (Controller) : ComAp Intelite9

« 1 ของ 2 »