บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด

ชื่อโครงการ (Project Name) : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งที่หน้างาน จ.ระยอง
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : มัลติเฟส พาวเวอร์
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : MP165C (165 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins 6BTAA5.9-G12
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford UCI274F
ชุดควบคุม (Controller) : DSE7320

« 1 ของ 2 »