องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

ชื่อโครงการ (Project Name) : ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1500 kVA พร้อมงานติดตั้ง ที่หน้างานองค์การเภสัชกรรม
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : Wagna
ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Type) : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเปิด/เครื่องเปลือย
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : DC1500W-50P (1500 kVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Wagna 12DTA53E-G1
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Wagna WG40A1200Y
ชุดควบคุม (Controller) : Wagna WE8010