มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อโครงการ (Project Name) : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Brand) : ออเดอร์พิเศษ*
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Model) : C1100D5 (1100 KVA)
เครื่องยนต์ (Engine) : Cummins QST30G4
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator) : Stamford HCI6K
ชุดควบคุม (Controller) : Automatic Start