งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

กิจกรรม : ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
สถานที่ : ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค
วันที่ : 19 ส.ค. 2563

« 1 ของ 2 »