เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MPY220C

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MPY220C

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : MPY220C (220 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 6CTAA8.3-G2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI274H
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7320