เครื่องกำเนิดไฟฟ้า S165HCS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า S165HCS

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : S165HCS (165 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins (DCEC) 6CTA8.3-G1
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI374F
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7420