เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMP45PXS (POWERLINK)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMP45PXS (POWERLINK)

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMP45PXS (45 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Powerlink 4D3.2TCG
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Powerlink PL2B
Controller (ชุดควบคุม) : PLC920