เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS80S

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS80S

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMS80S (80 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 6BT5.9-G1
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI224G
Controller (ชุดควบคุม) : PLC7420