เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS70CS-R

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS70CS-R

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMS70CS-R (70 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 4BTA3.9-G2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI224E
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7420