เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS60CS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS60CS

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMS60CS (60 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 4BTA3.9-G2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI224E
Controller (ชุดควบคุม) : PLC920