เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS250CS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS250CS

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMS250CS (250 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins NT855-GA
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCDI274K
Controller (ชุดควบคุม) : PLC7420