เครื่องกำเนิดไฟฟ้า WPS250S (POWERLINK UK)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า WPS250S (POWERLINK UK)

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : พาวเวอร์ลิงค์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : WPS250S (250 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Perkins 1506A-E88TAG3
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Leroy Somer LSA46.3S5
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7420
Remark (หมายเหตุ) : Complete Set from UK