เครื่องกำเนิดไฟฟ้า WPS206S-R

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า WPS206S-R

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : WPS206S-R (206 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Perkins 1106A-70TAG3
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Leroy-Somer LSA46.2M3
Controller (ชุดควบคุม) : PLC7420