เครื่องกำเนิดไฟฟ้า WPS180BS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า WPS180BS

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : WPS180BS (180 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Perkins 1106A-70TAG3
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Leroy-Somer LSA46.3S2
Controller (ชุดควบคุม) : PLC7420