เครื่องกำเนิดไฟฟ้า S55HCS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า S55HCS

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : S55HCS (55 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 4BTA3.9-G2A
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI224D
Controller (ชุดควบคุม) : DSE6020