เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS375CS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS375CS

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMS375CS (375 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins NTAA855-G7
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford HCI44FS
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7420