เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS350CS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS350CS

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMS350CS (350 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins NTA855-G2A
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford HCI44E
Controller (ชุดควบคุม) : PLC7420