เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS312CS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS312CS

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMS312CS (312 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins NTA885-G1B
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford HCI444ES
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7420