เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS200CS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS200CS

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMS200CS (200 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 6CTAA8.3-G2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI274H
Controller (ชุดควบคุม) : PLC7420