เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMP30PXS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMP30PXS

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMP30PXS (30 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Potise 4D3.2CG
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Potise PL1G
Controller (ชุดควบคุม) : DSE4510

« 1 ของ 2 »