เครื่องกำเนิดไฟฟ้า DP60C5S

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า DP60C5S

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : DP60C5S (60 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 4BTA3.9-G2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI224E
Controller (ชุดควบคุม) : PLC920