เครื่องกำเนิดไฟฟ้า DP45P5S

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า DP45P5S

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : DP45P5S (45 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Perkins 1103A-33TG1
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : MECC ECP32 1M4B
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7420