เครื่องกำเนิดไฟฟ้า DP30C5S

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า DP30C5S

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : DP30C5S (30 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 4B3.9-G1
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford PI144G
Controller (ชุดควบคุม) : DSE4510