เครื่องกำเนิดไฟฟ้า WPS150BS (POWERLINK UK)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า WPS150BS (POWERLINK UK)

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : พาวเวอร์ลิงค์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : WPS150BS (150 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Perkins UK 1106A-70TAG2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI274F (EU)
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7420
Remark (หมายเหตุ) : Complete Set from UK