เครื่องกำเนิดไฟฟ้า WPS100S (POWERLINK UK)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า WPS100S (POWERLINK UK)

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : พาวเวอร์ลิงค์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : WPS100S (100 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Perkins UK 1104C-44TAG2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI274C (EU)
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7420
Remark (หมายเหตุ) : Complete Set from UK