เครื่องกำเนิดไฟฟ้า SDS20P5S

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า SDS20P5S

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : SDS20P5S (20 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Potise 4D2.7CG
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Potise PL1J
Controller (ชุดควบคุม) : DSE4510