เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MPY69C

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MPY69C

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : MPY69C (69 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 4BTA3.9-G2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI224F
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7320