เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MPY275C

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MPY275C

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : MPY275C (275 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 6CTAA8.9-G2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCDI274K
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7320