เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MPY143C

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MPY143C

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : MPY143C (143 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 6BTAA5.9-G2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI274E
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7320