เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MP143C (YN)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MP143C (YN)

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : MP143C (143 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 6BTAA5.9-G2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI274E
Controller (ชุดควบคุม) : DSE7320