เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS175CS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMS175CS

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMS175CS (175 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Cummins 6CTA8.3-G2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Stamford UCI274G
Controller (ชุดควบคุม) : PLC7420