เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMP80PXS (POWERLINK)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMP80PXS (POWERLINK)

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMP80PXS (80 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Powerlink 4DTA4.8ECG2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Powerlink PL2DS
Controller (ชุดควบคุม) : PLC920