เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMP60PXS (POTISE)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMP60PXS (POTISE)

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMP60PXS (60 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Potise 4DT4.6CG2
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Potise PL2C
Controller (ชุดควบคุม) : DSE4510