เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMP20PXS

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMP20PXS

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMP20PXS (20 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Powerlink 4D2.7CG
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Powerlink PL1E
Controller (ชุดควบคุม) : PLC920