เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMP10PXS (POWERLINK)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า GMP10PXS (POWERLINK)

Generator Brand (แบรนด์/ยี่ห้อ) : มัลติเฟส พาวเวอร์
Generator Model (ชื่อรุ่น) : GMP10PXS (10 KVA)
Engine (เครื่องยนต์) : Powerlink 3D1.4CG
Alternator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ) : Powerlink PL1B
Controller (ชุดควบคุม) : PLC920