บทความ

บทความเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ส่วนประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

ส่วนประกอบหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สามารถแบ่งได้กว้างๆ ดังนี้ เครื่องยนต์, อัลเทอร์เนเตอร์, ระบบเชื้อเพลิง, ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า, ระบบระบายความร้อนและไอเสีย, ระบบหล่อลื่น, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

การปรับปรุงค่า Power Factor หรือค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

จากนิยามของตัวประกอบกำลังไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่า ระบบไฟฟ้าใดที่มีตัวประกอบกำลังไฟฟ้าต่ำ นั่นคืออัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้า รีแอคตีฟหรือกำลังไฟฟ้าเสมือน (กิโลวาร์) ต่อ กำลังไฟฟ้าจริง (กิโลวัตต์) มีค่าสูง

นึกถึงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า นึกถึงมัลติเฟส พาวเวอร์

เรามีบริการด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ (Diesel Generator) ที่ครบครันโดยทีมช่างผู้ชำนาญ เพราะหัวใจสำคัญของมัลติเฟส พาวเวอร์ ก็คือ การดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของท่านให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา

พลังงานสะอาด หรือพลังงานสีเขียว สิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ

พลังงานสะอาด หรือ พลังงานสีเขียว (Green Energy) คือ พลังงานที่ได้มาจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายเหมือนกับพลังงานชนิดอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รู้จักกับนวัตกรรมของไมโครเทอร์ไบน์ (Microturbine)

"ไมโครเทอร์ไบน์" หรือ"เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส" หรือ"แก๊สเทอร์ไบน์" เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับใช้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมลพิษที่ต่ำกว่า 9 PPM NOx จึงถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาด

ประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือเครื่องปั่นไฟ เป็นเครื่องที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองขึ้นมาใช้งานได้ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ เช่น กรณีไฟดับ ไฟตก หรือไฟเข้าไม่ถึง เป็นต้น การมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ใช้

พิกัดกำลัง (Power Rating) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

ค่าพิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ เป็นกำลังสุทธิที่จ่ายให้กับโหลดที่ขั้วต่อด้านออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยไม่รวมกำลังที่จ่ายให้โหลดภายในของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำหนดเป็น kVA ที่ความถี่พิกัด

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ต่างกันยังไง??

เครื่องกำเนิดไฟกระแสตรง และเครื่องปั่นไฟกระแสสลับ แต่ทั้งสองมีอะไรที่แตกต่างกัน ทั้งระบบการทำงาน ส่วนประกอบของเครื่องปั่นไฟส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญช่วยขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ขั้นตอนการบํารุงรักษาเครื่องปั่นไฟ Generator

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ (Generator) ถือเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการบํารุงรักษาเป็นการลดโอกาสการชำรุดเสียหายที่จะช่วยทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ก่อนจะตรวจเช็คอุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถ้าระบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแบบจ่ายกระแสอัตโนมัติ ให้ปรับไปที่ตําแหน่ง OFF หรือปลดขั้วสายแบตเตอรี่ออกเสียก่อน เพื่อป้องกนการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องยนต์สตาร์ทเอง

ปั่นไฟใช้ต่อเนื่อง!! กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง

“พลังงานไฟฟ้า” พลังงานที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ แหล่งกำเนิดที่ให้ทั้งแสงสว่าง และช่วยขับเคลื่อนการทำงานของอุปกรณ์หลากหลายประเภท ซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก ไม่เพียงแค่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเท่านั้น

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator คือ หนึ่งอุปกรณ์ในระบบการส่งจ่ายที่มีความสำคัญอีกระบบหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีกระแสไฟฟ้า