ใบรับรอง

ใบรับรอง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของมัลติเฟสพาวเวอร์ เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกท่านว่า “เราจะดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของท่านให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา” รวมถึงเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการโดยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะพัฒนาศักยภาพความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO9001:2015 certificate
ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO14001:2015 certificate
ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO45001:2018 certificate
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว-Green-Industry certificate