ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้องเอ 2102
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทร : 02 168 3193-5 #109 Hotline : 091 187 1111
Line ID : @multiphasepower
E-mail : marketing@multiphase-corp.com
Facebook : MultiphasePower
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

โรงงาน (เวิร์คช้อป)

บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สาขาระยอง)
เลขที่ 52/15 ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 36
ตำบลมาบข่า อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง 21180
เบอร์โทร : 038 035 362-3 Hotline : 091 187 1111
Line ID : @multiphasepower
E-mail : marketing@multiphase-corp.com
Facebook : MultiphasePower
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน
และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุด