เอกสารใบรับรอง

 

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของมัลติเฟส พาวเวอร์ เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าทุกท่าน และมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังว่า

"เราจะดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของท่านให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา"