เครื่องไฟส่องสว่าง
แบรนด์พาวเวอร์ลิงค์ ประเทศอังกฤษ

 

 

 


 

 

อุปกรณ์เครื่องไฟส่องสว่างเคลื่อนที่ของพาวเวอร์ลิงค์ ประเทศอังกฤษ เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูง โดยเลือกใช้หลอดไฟ LED หรือหลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide Lamp) ซึ่งเป็นหลอดไฟที่ให้ความเข้มแสงสูง มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน ให้แสงสว่างสูงและมีแสงสีที่นุ่มนวล โดยส่วนใหญ่เครื่องไฟส่องสว่างดังกล่าวนิยมใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ทุกประเภท งานทำเหมือง งานซ่อมบำรุง การจัดการอุบัติเหตุหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉินบริเวณกลางแจ้ง เป็นต้น

 

คุณสมบัติหรือจุดเด่นของเครื่องไฟส่องสว่าง
1.) ใช้งานได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
2.) ส่วนประกอบหรือวัสดุที่ใช้เป็นแบรนด์ชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพสูง
3.) อุปกรณ์ช่องเสียบไฟสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้ง่าย
4.) ระบบควบคุมที่มีความอัจฉริยะ สามารถปรับการขึ้นลงของเสาไฟได้อัตโนมัติ และมีการตั้งค่าระบบความปลอดภัยแบบ 2 ชั้น เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
5.) มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการลดเสียงรบกวน และระบบการปล่อยมลพิษที่ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6.) ตัวเครื่องมีความคงทนต่อการใช้งาน
7.) เครื่องไฟส่องสว่าง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่าย ตอบสนองต่อความต้องการของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน