ผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส
ของแบรนด์ Capstone

 

 

 

 


 

 

ข้อมูลทั่วไป

 

CAPSTONE MICROTURBINE เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊สขนาดเล็ก (30-4,000 KW) ที่ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมลพิษที่ต่ำกว่า 9 PPM NOx ในส่วนของแก๊สที่เหลือจากเครื่องกังหันแก๊สนั้น จะมีปริมาณก๊าซออกซิเจน (O2) สูง สามารถนำไปเผาไหม้กับหม้อต้มไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สได้อีกด้วย โดยประสิทธิภาพรวมมากกว่า 90% (30% ไฟฟ้า + 60% ความร้อน) เชื่อเพลิงที่ใช้ได้แก่ LPG, LNG, NATURAL GAS และ BIO GAS

 

 

ที่สุดแห่งนวัตกรรมกับ CAPSTONE MICROTURBINE

 

- มลพิษต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- มีอายุการใช้งานยาวนาน (OVERHAUL ในระยะเวลา 9 ปี ต่อ 1 ครั้ง)
- ระยะเวลาการหยุดเครื่องเพื่อทำการบำรุงรักษาต่ำ 2 ช.ม. ต่อปี
- มีประสิทธิภาพสูง ใช้พื้นที่น้อยและน้ำหนักเบา
- ในกรณีที่ใช้ BIO GAS สามารถรับก๊าซ H2S ได้สูงสุดถึง 7%
- 100% TURN DOWN