เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส

เครื่องไฟส่องสว่าง

โหลดเทียม