บริการของเรา

 

 

มัลติเฟส พาวเวอร์ จำหน่ายและให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชนิด ตลอดจนรับออกแบบผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

ด้วยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ รวมถึงการบริการดูแลตรวจสอบนอกพื้นที่

โดยทีมช่างคุณภาพที่มีความรู้และประสบการณ์ เพราะเราเชื่อว่าการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

สำหรับลูกค้าทุกคน และยังได้เพิ่มขั้นตอนก่อนและหลังการเข้ารับบริการเพื่อควบคุมคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

โดยทีมช่างของมัลติเฟส พาวเวอร์ ได้รับการฝึกอบรมช่างจากสถาบันฝึกอบรมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะและยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น

จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการที่ประทับใจ สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และได้รับมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา