บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)     
อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ เอ 2102 ชั้น 21     
เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง     
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10320
โทร: +66 (0) 2168 3193-5 ต่อ 109 (ฝ่ายการตลาด) แฟกซ์: +66 (0) 2168 3192
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : www.facebook.com/multiphasepower


 

บริษัท มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สาขาระยอง)
52/15 ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ตำบลมาบข่า
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทร : +66 (0) 38 035 362-3